גלובס: חדשנות גם בתחום ההשקעה להשכרה. לראשונה ברחובות - פרויקט ייחודי לסטודנטים